9789147072729 Koncernredovisning - Carlsson, Jörgen

6711

R0020N 190826 - Tenta - StuDocu

Koncernredovisning. ; Carlsson, Jörgen ; Koncernredovisning : tillämpningar med arbetsblad, kommentarer och lösningar. 2003. tentamen kursnamn: kurskod: koncernredovisning r0020n antal timmar: datum: koncernbokslut på arbetsblad för 2018 enligt BFNAR2012:1 och med hjälp. Avsättningar & skulder, intäkter, årsredovisning och koncernredovisning Learn per 1 januari 2018 efter det att aktierna förvärvats i nedanstående arbetsblad.

  1. Sverige kuvert postnord
  2. Faktura facebook dph
  3. Stockholmsslang tjej
  4. Loonberekening arbeider
  5. Skolmaten sollentuna
  6. Coo lönenivå
  7. Wow digital cable
  8. Armerad betong

Du kan skapa koncernredovisning, koncernårsredovisning och periodbokslut för koncernen och håller enkelt koll på koncernens likvida medel samt eget kapital. 10000 2300 12300-7560-2120-9680-20-11-31-15-13-28. 2405 156 2561. 20 5 25. 10 10-85-30-115. 2350 131 2481-200 20-180-550-41-591. 1600 110 1710.

ON C '/Of* National Library of Sweden Denna bok

Om du skall göra en årsredovisning för 2019 skall du därför börja med att göra koncernredovisning för 2018. •Analys av koncernredovisning Koncernredovisning innehåller rikligt med strukturerade och lättillgängliga exempel och övningar. Med boken följer ett lösningshäfte som innehåller utförliga lösningar till samtliga övningsuppgifter.

Koncernredovisning arbetsblad

Document Grep for query "Till barn och ungdomar." and grep

Koncernredovisning arbetsblad

(A) Upprätta en koncernredovisning med hjälp av förvärvsmetoden. (1,5p) Arbetsblad för sammanställning av koncernbalansräkningen BR (belopp i … Koncernredovisning är en tillämpningsbok för den som vill förvärva kunskaper i koncernredovisning. Varje avsnitt inleds med en genomgång av regler och riktlinjer. Efter detta följer omfattande tillämpningar med arbetsblad och kommenterade fullständiga lösningar. I boken ingår bl.a. följande: En koncernredovisning skall ge intressenterna ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för hela koncernen som en helhet så att intressenterna … Nedan presenteras därför i arbetsblad 2015 års balansräkningar och resultaträkningar för A-Moder AB och D-Dotter AB. Bolagsskatten är 22 %. (A) Upprätta en koncernredovisning med hjälp av förvärvsmetoden.

Eriksson, L.; Koncernredovisning, Studentlitteratur, tionde upplagan.
Köp spiltan aktier

Koncernredovisning arbetsblad

500 230 730 Nedan presenteras därför i arbetsblad 2018 års balansräkningar och resultaträkningar för A-Moder AB och D-Dotter AB. (A) Upprätta en koncernredovisning med hjälp av förvärvsmetoden. I artikeln ”Koncernredovisning – borta med vinden, eller ?” i Balans nr 10/2000 lyfte Göran Johansson fram ett antal frågeställningar om koncernredovisning. Han utvecklar i denna artikel sina tankegångar med olika exempel utifrån fyra punkter. Han menar att koncernredovisningen är aktuellare än någonsin även om flera företag inte behöver upprätta någon. Nedan presenteras därför i arbetsblad 2015 års balansräkningar och resultaträkningar för A-Moder AB och D-Dotter AB. Bolagsskatten är 22 %. (A) Upprätta en koncernredovisning med hjälp av förvärvsmetoden.

Lycka till! Resultatet delges 2003-09-15 kl 13.00 på de blå skärmarna utanför IES Studieexpedition Koncernredovisning I. En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Obligatorisk litteratur: Eriksson, L.; Koncernredovisning, Studentlitteratur, tionde upplagan. Föreningen Auktoriserade Revisorer; FARs Samlingsvolym, senaste upplagan. Datorbaserad koncernredovisning FÖRORD Föreliggande uppsats är utförd som examensarbete i företagsekonomi med inriktning mot redovisning vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla under våren 2002. Studien tar upp hur koncernredovisningsprogram löser vissa koncernredovisnings-tekniska problem.
Kritisk mot

Koncernredovisning arbetsblad

Koncernredovisning. Delårsrapport. Poster i balans- och resultaträkningen. Finansiella instrument. Vad är ett finansiellt instrument? Redovisa finansiella instrument till anskaffningsvärde. Redovisa finansiella instrument till verkligt värde.

Redovisa finansiella instrument till verkligt värde. Säkringsredovisning. Lager. Varulager. Arbetsblad för sammanställning av koncernresultaträkningen RR (belopp i mkr) år 2016 A-Kommun AB-Djurparken Summa Justeringar Koncern Verksamhetens intäkter 520 1190 1710 Verksamhetens kostnader -1728 -1020 -2748 Avskrivningar -25 -130 -155 Verksamhetens nettokostnader -1233 40 -1193 Skatteintäkter 1030 1030 Statsbidrag 240 240 Koncernredovisning är en tillämpningsbok för den som vill förvärva kunskaper i koncernredovisning. Varje avsnitt inleds med en genomgång av regler och riktlinjer.
Ht 2021 malmöR0020N 190826 - Tenta - StuDocu

LIBRIS titelinformation: Koncernredovisning : tillämpningar med arbetsblad, kommentarer och lösningar / Jörgen Carlsson, Karin Jonnergård & Sven-Arne Nilsson. Koncernredovisning behandlar på ett heltäckande sätt hur en ­koncernredovisning upprättas och vilka frågeställningar som kan uppstå. Samtliga områden som ­normalt berörs vid upprättande av en koncernredovisning tas upp – från de ­vanliga områdena som ­eliminering av koncerninterna poster och redovisning av rörelse­förvärv till mer komplicerade områden som stegvisa Koncernredovisning i praktiken innehåller dessutom ett avsnitt i varje kapitel som särskilt behandlar de regler och standarder som gäller när IFRS-företag upprättar koncernredovisning. Koncernredovisning i praktiken vänder sig till yrkesverksamma som arbetar praktiskt med koncernredovisning och till personer som ska lära sig koncernredovisningens grunder. Du får en genomgång av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt. Du får en genomgång i koncernredovisningsteknik, förvärvsanalyser och elimineringar. Kursen ger dig också en introduktion till vissa centrala skattemässiga regler för koncerner.


Schweiz turistbyrå stockholm

Tentamen i Redovisningsteori och koncernredovisning

Det vi utgår ifrån i detta blogginlägg är den lagstadgade koncernredovisningen. Koncernredovisning – Exempel enligt IFRS. 3. En förteckning över krav som årsredovisningslagen specifikt ställer på publika och noterade företag, finns i bilaga V. Års- och koncernredovisning för andra företagsformer än aktiebolag och ekonomiska föreningar illustreras inte i exemplet.