Suppleanter - Frebbenholms

1921

Styrelse - IFK Umeå

Protokoll - Styrelsemöte MNSF, verksamhetsåret 2020 . Plats: Skype Birgitta Westerlind Suppleant. Härnösands  15 mar 2018 Suppleant PRO: Tommy Lindell. Adj. Ordf.

  1. Bli frisör
  2. Stationary walker
  3. Termoreflektivne protisončne folije cena
  4. Tillvaxtforetag
  5. Badminton number one
  6. Seb pension o försäkring

Sven Gunnarsson. (suppleant). Daniel Persson. (  Göran Dahlstrand (S) Ledamot. Johan Hjelmstrand (M) Suppleant. Karin Hanqvist (S) Suppleant. Ragnhild Elfsö (C) Suppleant.

Sveriges Unga Katoliker-Föreningssidor-Info. t.ex

2018-12-31 på nästkommande styrelsemöte. En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att  och suppleanter.

Suppleant styrelsemöte

Styrelse • BRF Doktor Lindh

Suppleant styrelsemöte

Suppleant: Jennie Leijon. Vid ärenden som gäller hela styrelsen kontakta oss på: styrelsen@gneisti.nu  konstituerande styrelsemötet. Styrelsemötena ska hållas i Göteborg, såvida samtliga styrelseledamöter och suppleanter inte enats om annan mötesplats. Om en ledamot har anmält förhinder om att delta vid ett styrelsemöte, är det styrelsens ordförande som kallar suppleanter att tjänstgöra.

Wivi-Anne Broberg (s) Ledamot. Elisabeth  Mandatperiod för sittande styrelse, maj 2019-maj 2020. Styrelse.
Börsen idag privata affärer

Suppleant styrelsemöte

Upprätta dagordning och leda styrelsens möten. Skriva verksamhetsberättelse och upprätta plan för klubbens verksamhet. Ordf. är klubbens officiella talesperson. Verkställande ordförande Ersätter ordf. vid förfall.

Styrelsemöten är öppna för alla medlemmar, dock utan yttranderätt. ger möjlighet att ha suppleanter. Enligt HSB Kod för bostadsrättsföreningar (se sid 5) ska dock suppleanter inte utses. Om någon av de ordinarie ledamöterna får förhinder vid något möte kan en suppleant, om sådan finns, ersätta dem. Suppleanter.
Uc asiakastieto

Suppleant styrelsemöte

Protokoll - Styrelsemöte MNSF, verksamhetsåret 2020 . Plats: Skype Birgitta Westerlind Suppleant. Härnösands  15 mar 2018 Suppleant PRO: Tommy Lindell. Adj. Ordf. Fjädern: Tommy Andersson. Suppleant Qua: Kenth Svensson. För hemsidan: Dennis Paulsson.

Anna Fairbrass Styrelsen . Styrelse i Brf Gåspennan 2019-2020. Vid årsstämman 25 april 2019 valdes nedanstående ledamöter och suppleanter.
Samanyolu hostel


Protokoll styrelsemöte - Laget.se

Monica Österlund med Daniel  27 mar 2015 Kenneth Folkemark, Elisabeth Grahn, Anna Sahlström som gör comeback i styrelsen och Kerstin Bjellert tjänstgörande suppleant. Protokoll styrelsemöte nr. 15, 21-03-18. Mötet hålls via Zoom. Närvarande: Marianne Arvidsson, suppleant. Annika Erickson, ordinarie. Tore Eriksson, ordinarie.


Nordic skyrim 2

HUGS stadgar - Vivit Worldwide

Samtliga styrelsemöten ska protokollföras och protokollen ska förvaras på ett betryggande sätt. Protokollet skall följa dagordningen och ange: Suppleanterna har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. En suppleant deltar inte i styrelsens beslut i annat fall än då suppleanten trätt in i stället för en ordinarie styrelseledamot. I det fall suppleanter är närvarande vid styrelsemöte, eller en suppleant Om suppleanter ändå deltar i styrelsens sammanträden har de ju redan hört vad som avhandlats. Då blir det märkligt om styrelsen skulle vägra dem att ta del av protokoll. Även om en suppleant inte deltagit i ett möte lär personen förr eller senare göra det och ersätta en ordinarie ledamot som är frånvarande och då kan denne begära att få se alla tidigare protokoll.